Logon analyysi

Semioottinen analyysi  tekstilogosta ja/tai liikemerkistä selvittää ko. logon sisältämät visuaaliset viestit orientoivalla, kertovalla ja myyttisellä tasolla.

Siinä analysoidaan logossa/merkissä käytetyt värit ja muodot, typografian muotokieli sekä logon/merkin kokonaishahmon viestimät mielikuvat.

Reactor logo        JHL logo

Kolmio semioottiset tasot1.Visuaaliset viestit orientoivalla tasolla

Värien ja muotojen merkitykset, sekä logon/merkin visuaalisen hahmon staattisuus – dynaamisuus, pehmeys-kovuus, maskuliinisuus-feminiinisyys, avoimuus – suljettuus jne.

        elisa_logo_

2. Visuaaliset viestit kertovalla tasolla

Logon/merkin kokonaishahmon sisältämä ’kertomus’, millaisia arvoja ja asioita tämä muotokieli viestii, esim. palvelevuus – vallanhalu, teknologisuus – humanistisuus, vaatimattomuus – mahtailevuus, avoimuus – sulkeutuneisuus tms, sekä millaiseen toimialaan tämä muotokieli yleensä assosioidaan.

   Papa-Panzino-logo1

3. Visuaaliset viestit myyttisellä tasolla

Silja hyljelogoMikäli logossa/ merkissä on käytetty jotain selvästi erottuvaa symbolista muotoa tai myyttistä hahmoa, sen semioottinen analyysi.  (Esim. kukka ja mehiläinen Elannon merkissä, hylje Silja Linella tai esim. vasaran muotoon aseteltu tekstilogo tms.) Logon/ merkin eri osista muodostuva kokonaissymboliikka.

4. Logon/ merkin soveltuvuus yritykselle

Kun tiedetään logon/ merkin yrityskuvalliset tavoitteet sekä arvot, joiden halutaan niissä näkyvän, voidaan eri vaihtoehtoja arvioida  suhteessa tavoitteisiin.

Shell logon kehitys

Pyydä tarjous!

Valores Consult  vaula.norrena (at) kolumbus.fi

Vaula Norrena     p. +358-41-5105636

Advertisements

Kommentti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Qualitative and semiotic research

Gods of Advertising

We make you want what you don't need.

AdPitch Blog

Awesome Ambient, guerrilla and interactive advertising campaigns

Semiotiikka ja markkinointi

Qualitative and semiotic research

Vaula Norrena

Qualitative and semiotic research

Sankarimatka

The Hero's journey and hero myth testing in real life ;)

%d bloggers like this: