Mediatutkimus

1) Semioottisia analyyseja medioista

2) Semioottis-kvalitatiivisia tutkimuksia aikakaus- ja sanomalehdistä, nettisivuista, tv-ohjelmista

Kolmio semioottiset tasot     Kolmio brändiarvot

Semioottinen analyysi ja kvalitatiivinen tutkimus toimivat erityisen hyvin yhdessä.

Kvalitatiivinen osuus todentaa kohderyhmän mielipiteet ja semiotiikka analysoi, mitä voisi tehdä vielä paremmin kohderyhmän kannalta.

Kuluttaja osaa kertoa, mitä mieltä hän on mediasta, mutta ei useinkaan osaa sanoa miksi.
Semiotiikka selvittää, mitkä asiat ja elementit viestinnässä saavat kuluttajan reagoimaan milläkin tavoin.
Semiottiikka myös konsultoi, mitä kannattaisi kehittää ja miten, jotta media näyttäytyisi kohderyhmälle entistä kiinnostavampana.
Kuluttajahaastattelut voidaan tehdä joko semiootikon toimesta tai erikseen, miten tilaaja haluaa.

Runsaasti medioiden kehittämistä palvelevia semioottis-kvalitatiivisia tutkimuksia mm. Otavamedialle ja Sanoma Oy:lle.

kotiliesi-8-2

kotivinkki_kansi

ESIMERKKI

X-lehden nykyiset tilaajat ja ovat uskollisia ja lehteen varsin tyytyväisiä. Lukijaprofiili alkaa kuitenkin painottua entistä vanhempiin ihmisiin.

Jotta lehdellä olisi tulevaisuutta myös pitkällä tähtäimellä, on aika lähteä hakemaan uusia lukijoita myös hieman nuoremmista lukijoista.

X-lehden kehitystyön avuksi päätetään selvittää, mitä lehti nykyisellään tarjoaa hieman nuoremmille lukijoille – ja  miten lehteä voisi visuaalisesti ja sisällöllisesti tuoreuttaa vetoamaan sopiviin nuorempiin kohderyhmiin.  Samalla kääntämättä selkää X-lehden  nykyiselle ydinlukijakunnalle.

Päätetään tehdä

A.  LEHDEN  SEMIOOTTINEN ANALYYSI

Semioottisessa analyysissa selvitetään X-lehden lukijalle tarjoamia käyttö-, näyttö- ja perusarvoja   (= brändiarvot) analysoimalla lehti sen orientoivalla, kertovalla ja symbolisella tasolla.

Näin saadaan selville lehden lukijalleen tarjoamaa maailmankuvaa, sekä saadaan yksityiskohtaisia vinkkejä, kuinka lehden taittoa ja tekstiä vielä voisi kehittää.

Analyysiin voidaan tarvittaessa ottaa myös joku kilpailijamedia, jota arvioidaan päällisin puolin suhteessa X-lehteen.

Käytännössä lehteä tarkastellaan seuraavien osa-alueiden kautta:

a)       Visuaalinen viestintä:  kansi, taitto, typografia, taiton rytmi, kuvitus, grafiikka.

b)       Kertova dynamiikka:  kansi lehden brändin edustajana, lehden sisällön järjestely, juttujen pituus ja osittelu, otsikointi visuaalisena ja verbaalisena, mitä kuvitus kertoo, millaisella ’tunteella’ mallilukija kohtaa lehden, ja mitä lukija ’saa’.

c)       Aihepiirit ja aiheiden käsittely: millaiset aiheet, millaiset tendenssit näyttävät hallitsevan lehteä; mitä lehden valitsemat lähestymistavat kertovat lehden arvomaailmasta jne.

d)       Kokonaisasenne, joka lehdestä välittyy, kun kaikki tasot on huomioitu.

B.       LEHDEN NUOREMPIEN LUKIJOIDEN HAASTATTELUT

Haastattelut selvittävät:

1)       Millainen X-lehti on/ olisi mieluinen nykyisille nuoremmille vakiotilaajille.

2)       Millainen X-lehti on/olisi mieluinen potentiaalisille nuoremmille tilaajille.

3)       Mitkä ovat motiivit tilata tai ostaa juuri X-lehteä.

4)       Mikä on sellaista ’pyhää’ ominaisuutta tai sisältöä X-lehdessä,  jota ei pidä uudistuksessa hävittää.

RAPORTTI

Semioanalyysin raportti annetaan runsaahkona powerpoint-tiedostona. Haastattelujen raportti niinikään powerpoint-tiedostona, jossa havainnollisia sitaatteja mukana.

REFERENSSIT

Runsaasti medioihin, erityisesti aikakauslehtiin liittyviä yhdistelmätutkimuksia (semiotiikka + haastattelut/fokusryhmät) sekä erillisiä semioottisia analyyseja:

Muun muassa: Suomen Kuvalehti, Seura, Kotiliesi, Kotilääkäri, Iltalehti, Iltalehti viikonvaihde, Iltalehti Ilona, Viherpiha, Tiede,  ET-lehti, Suuri Käsityökerho, Anna, Hyvä terveys, Kaks Plus, Länsi-Savo, 10 uutiset, A-studio, A-Bros, Ekoisti  jne. 

Valores Consult

Vaula Norrena

vaula.norrena (at) kolumbus.fi

Puh. +358-41 – 510 5636

Advertisements

Kommentti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Qualitative and semiotic research

Gods of Advertising

We make you want what you don't need.

AdPitch Blog

Awesome Ambient, guerrilla and interactive advertising campaigns

Semiotiikka ja markkinointi

Qualitative and semiotic research

Vaula Norrena

Qualitative and semiotic research

Sankarimatka

The Hero's journey and hero myth testing in real life ;)

%d bloggers like this: