Mitä semiotiikka on

Semioanalyysi silmä esitteestä  Semiotiikka on merkitystiedettä ja samalla se on kommunikatiivinen maailmankuva.

Merkityksiä ja arvoja ilmaistaan kaikessa ihmisen toiminnassa, olipa se arkkitehtuuria tai tapakulttuuria, asemakaavoja tai virkaprotokollaa, esineiden muotoilua tai markkinointia.

Usein arvot vaikuttavat piilotasolla osin tiedostamatta. Semiotiikka pyrkii ‘lukemaan’ ne esiin – esim. väreistä, muodoista, tarinoista, arkkityypeistä, myyteistä ja symboleista.

Botticelli primavera  

  Erityisen tärkeitä ovat myytit ja symbolit.

  Ne ovat arvojen ’superpakkauksia’, joihin on tiivistynyt   kokonainen maailmankuva hyvä/paha- ja oikea/väärä –  arvotuksineen.

Viestintä, joka hyödyntää myyttejä ja myyttisyyttä, on monin kerroin voimakkaampaa.

Tästä esimerkkejä mm. Aikakausmedialle tekemissäni toimialakohtaisissa mainonnan vaikuttavuustutkimuksissa.

  Ruokamainonta, Hyvinvointimainonta,    Sisustusmainonta ja Muotimainonta hyödyntävät kukin erilaisia  tarinoita ja myyttejä.

Shell logon kehitys

Universaaleja merkityksiä ilmaisevat  esim. perusmuodot (neliö, ympyrä, kolmio), värit ja ‘taitto’ eli kuvakompositio.

Nämä ovat perustaltaan fyysisiä (hahmolait, värien ääniaaltovaikutus) ja siksi samalla tavoin vaikuttavia  viestejä joka puolella maailmaa. Esimerkkejä Logon analyysi-, Nimen analyysi– ja Mainoksen analyysi– sivuilla.

Värien merkityksistä pdf ladattavissa sivulla Värien viestit.

Myös keskeiset myytit (kuten äitimyytti ja sankarimyytti) ja perustarinat ovat universaaleja.

KIVENP~1

  Kulttuurikohtaiset merkitykset tulevat taas siitä, miten kukin kulttuuri tai alakulttuuri tuottaa omia myyttisiä arvopakettejaan, joita ei täysin sellaisenaan ilmene muualla.

Esim. suomalainen ”suo, kuokka ja Jussi” –myytti tai  “Kaveria ei   jätetä”  – sanaton sopimus.

Kulttuurikohtaisissa merkityksissä on kyse 1) siitä miten ko. yhteisö laatii arvoista oman omaperäisen priorisointinsa ja 2) siitä millaisilla myyteillä, symboleilla ja  mielikuvilla näitä kulttuurin omia arvoja ilmaistaan. Kulttuurina on tällöin pidettävä mitä tahansa yhteisöä, joka tuottaa omia arvojärjestelmiään erottautuen muista.

Poikkitieteellinen metodi

Semiotiikan tutkimusmetodeihin ja käsitteisiin on omaksuttu osia eri tieteistä: mm. kirjallisuus- ja elokuvatieteestä, antropologiasta ja taiteenteoriasta. Eri semiootikot ja koulukunnat ovat luoneet omia käsitteistöjään ja metodejaan, joista yhteen pantaessa muodostuu varsinainen sillisalaatti.

Ylevä teoreettisuus ja metatasoilla sipertely tekee semiotiikasta helposti lannistavan lähestymiskohteen.

Olen itse pyrkinyt luomaan käytännönläheisen metodin, jota voi ymmärtää semiotiikkaa harrastamatonkin.

Metodista lisää sivulla Semioottinen brändäys sekä sivulla Mainonnan tutkimus.

Advertisements

Kommentti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Qualitative and semiotic research

Gods of Advertising

We make you want what you don't need.

AdPitch Blog

Awesome Ambient, guerrilla and interactive advertising campaigns

Semiotiikka ja markkinointi

Qualitative and semiotic research

Vaula Norrena

Qualitative and semiotic research

Sankarimatka

The Hero's journey and hero myth testing in real life ;)

%d bloggers like this: