Nimen analyysi

Ingman LipsiPam logoPapa-Panzino-logo1

Tuotteen, yrityksen tai  järjestön nimen analyysi on hyvä, kun ollaan rakentamassa kokonaan uutta brändiä tai halutaan vaihtaa  nimeä.

Tällöin tutkitaan yleensä  valikoima uusia nimiehdokkaita.

Nimellä on yllättävän suuri merkitys, millaisia mielikuvia se luo.

Reactor logoPaljon kovia konsonantteja sisältävät nimet ovat kovempia, aktiivisempia ja aggressiivisempia.

Reactor, Creator, Raktek, Frantic.

elisa_logo_Pehmeitä konsonantteja sisältävät ja/tai pyöreään vokaaliin päättyvät nimet ovat pehmeämpiä, joustavampia, palvelualttiimpia, miellyttävämpiä – ja samalla ei niin päämäärähakuisia.

Elisa, Ovia, Tango, Evia, Ikea, Valio.

budget sport logoVierasperäisiä äänteitä sisältävät nimet mielletään helposti moderneiksi, teknologisiksi ja/tai ulkomaalaisiksi.

Crawford, Budget Sport, McDonald’s.

Valio logo

Sitten on vielä myyttisyys.

Jotkin nimet sisältävät kokonaisen myyttisen tarinan, kuten Sampo, Ilmarinen, Helios, Mehiläinen, Kone, Valio jne.

Myös eri toimialoja kohtaan on yleisöllä selvät odotukset ja mielikuvat, millaisia nimien kuuluu olla.

Tämä vaikuttaa mm. siten, että  ‘väärältä toimialalta’  kuullostava nimi on vaikea omaksua ja hyväksyä.

Kolmio semioottiset tasot

NIMEN SEMIOOTTINEN ANALYYSI

ORIENTOIVA TASO:  Äänneasulliset merkitykset ovat nimen äänneasun viestimiä merkityksiä:

pehmeys-kovuus-, feminiinis-maskuliinisuus, avoimuus – suljettuus, staattisuus –dynaamisuus- jne ’asteikoilla’.  Siinä huomioidaan myös sanan intonaatio (sävelkulku).

KERTOVA TASO: Semanttiset merkitykset  ovat nimeksi tulevan sanan todennäköisiä assosiaatioita suuren yleisön parissa. Tulkitaan nimen ja sitä lähellä olevien sanojen merkityksiä, millaisia mielikuvia ne ovat omiaan herättämään.

MYYTTINEN TASO: Myyttiset merkitykset ovat nimen kokonaisviestintää: millaista symboliikkaa nimi kaikkineen (äänneasu + merkitykset) korostaa.

Niistä käy ilmi, millaisia arvoja ja asioita nimi mukanaan kantaa, millaisia symbolisia merkityksiä nimellä on sanana jne. Nimessä voi olla myös kokonainen myyttinen tarina, kuten esim. Sampo, Ilmarinen, Helios jne.

Nimen soveltuvuus yritykselle

sonera logoJos  tiedetään nimen yrityskuvalliset tai bränditavoitteet sekä arvot, joiden halutaan nimessä näkyvän, voidaan eri nimivaihtoehtoja arvioida  suhteessa tavoitteisiin.

Nimeä voidaan arvioida ilman tavoitteitakin. Silloin arvioidaan pääpiirtein, miten ko. nimi sijoittuu oman toimialan nimipaljoudessa: erottuuko ja millä tavalla, vai samaistuuko johonkin, sekä millaiseen ’rooliin’ tämä nimi kantajansa laittaa suhteessa kilpailijoihin.

Raportti

Analyysi toimitetaan Powerpoint -raporttina luottamuksellisesti työn tilaajalle.

Referenssit

Olen analysoinut runsaasti nimiä, Meritasta Soneraan, Elisasta Eviaan, Elannosta Valioon. Ammattiliittojen nimivaihtoehtoja nimivaihdoksissa, esim. JHL.
Olen myös luonut  nimiä eri asiakkaille. Esimerkki yritysnimen analyysista asiakkaan luvalla, toimitan meilin liitteenä.

Valores Consult

Vaula Norrena     p. +358-41-5105636

vaula.norrena (at) kolumbus.fi

Advertisements

Kommentti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Qualitative and semiotic research

Gods of Advertising

We make you want what you don't need.

AdPitch Blog

Awesome Ambient, guerrilla and interactive advertising campaigns

Semiotiikka ja markkinointi

Qualitative and semiotic research

Vaula Norrena

Qualitative and semiotic research

Sankarimatka

The Hero's journey and hero myth testing in real life ;)

%d bloggers like this: